تفاوت کیفیت نرم افزار با امنیت نرم افزار

کیفیت نرم‌افزار و امنیت نرم‌افزار دو مفهوم متفاوت هستند: - کیفیت نرم‌افزار: کیفیت نرم‌افزار به مجموعه‌ای از معیارهایی اطلاق می‌شود که ارزیابی کیفیت و عملکرد نرم‌افزار را مشخص می‌کند. این معیارها شامل مواردی مانند قابلیت نگهداری، قابلیت اطمینان، کارایی و قابلیت حمل و نقل می‌شوند. - امنیت نرم‌افزار: امنیت نرم‌افزار به اطمینان از اینکه نرم‌افزار در برابر حملات و نفوذهای نامطلوب و مشکلات امنیتی محافظت شده است، اشاره دارد.به‌طور خلاصه، کیفیت نرم‌افزار به کارایی و عملکرد نرم‌افزار و ارزیابی آن براساس معیارهای مشخص اشاره دارد، در حالی که امنیت نرم‌افزار به حفاظت نرم‌افزار در برابر حملات و نفوذهای نامطلوب، محافظت از داده‌های حساس و کنترل دسترسی به نرم‌افزار و داده‌های آن مربوط می‌شود.